O PROJEKTU

 

Ciljevi projekta

Osnovna svrha projekta jest pružanje informacija potencijalnim korisnicima o osnovnim svojstvima mora i dinamičkim procesima u njemu, kao i o međudjelovanju s atmosferom. Posebno bi se obradila kinematička i dinamička svojstva Jadranskog mora. Naglasak bi bio dan na edukaciju kako studenata tako i šire populacije, aktivno ih uključujući u projekt pomoću asp, php i Flash aplikacija (animacije, simulacije, test znanja), dok bi www stranice sadržavale i jednostavne analitičko/numeričke probleme iz dinamike mora te programske kodove načinjene u MATLAB programskom jeziku. Rezultati projekta bi bili također primjenjivi u nizu nastavnih kolegija koji u sebi uključuju opis fizikalnih svojstava mora.

Kratki opis projekta

Poznavanje fizikalnih procesa u moru predstavlja osnovu bez koje nije moguće interpretirati kinematiku i dinamiku biogeokemijskog ciklusa u moru. Naime, širenje zagađivala u moru nije moguće opisati bez poznavanja morskih struja, poplavljavanje obalnih područja se ne može predvidjeti bez znanja plimne dinamike te atmosferski uzrokovanih uspora morske razine i seša, itd. Fizika mora jest osnova za istraživanja mora uopće. Nažalost, na hrvatskom web prostoru ovo područje je slabo zastupljeno, te bi se pomoću ovog projekta određena znanja približila kako studentima raznih studija čiji nastavni program uključuje poznavanje fizičkih procesa u moru (primjeri su dani u popisu potencijalnih korisnika) tako i širokom krugu Internet korisnika. Na taj način bi se također povećala informiranost korisnika i o globalnim/regionalnim klimatskim promjenama i trendovima, jer su pojedini fizikalni parametri indikatori klimatskih promjena (npr. porast temperature i razine mora su indikator globalnog zatopljenja) koje prethode vidljivim i destruktivnim njihovim posljedicama (promjena biološke raznolikosti, poplavljivanja obalnih područja).Projekt bi pružio informacije o osnovama fizičke oceanografije, kako teorijskim (definicije osnovnih dinamičkih relacija i jednostavno analitičko modeliranje procesa u moru) tako i empirijskim (razdiobe temperature i slanosti mora, morske struje, valovi, razina mora, atmosferski utjecaj na more). Osim opisa osnovnih oceanografskih svojstava svjetskih oceana i Sredozemlja, naglasak bi bio na prikazu karakterističnih kinematičko-dinamičkih svojstava Jadrana (nastanak i gibanje vodenih masa, geostrofičke struje, inercijalne oscilacije, seši, uspori i drugo). Pri tome bi kostur projekta bile statičke www stranice, na kojima bi informacije bile prilagođene studentima kolegija koji sadrže fiziku mora. Nadalje, nekoliko www stranica sadržavalo bi kratki uvod u programiranje MATLAB programskim jezikom. Osim statičkih stranica, projekt bi sadržavao i Flash odnosno MATLAB animacije te interaktivne stranice za opis pojedinih procesa u moru uz odgovarajući izbor ulaznih parametara. Na www stranicama bi bili dostupni i MATLAB programski kodovi koji bi opisivali najjednostavnije numeričke primjere iz dinamičke oceanografije (npr. računanje geostrofičkih struja, dinamika seša, vjetrovne struje). Naposljetku, široki krug korisnika bi imao mogućnost testiranja svog znanja iz ovog područja, pomoću asp aplikacije koja bi bila strukturirana kao test znanja.

Potencijalni korisnici ili tržište

- Studenti Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Fizičkog odsjeka
- Studenti Odjela za more i pomorstvo Sveučilišta u Splitu
- Studenti Pomorskih fakulteta u Dubrovniku, Splitu i Rijeci
- Znanstvenici i studenti drugih struka vezanih uz more (biolozi, kemičari, geolozi)
- Inženjeri tehničkih struka (građevinari)
- Internet korisnici

Očekivani rezultat/završni proizvod

Osnovni proizvod projekta jesu statičke i dinamičke www stranice koje bi sadržavale dijelove programa raznih studija fizike mora, kao i edukativne sadržaje prilagođene širokom krugu korisnika. Na stranicama bi bio dohvatljiv kratak uvod u programiranje te MATLAB programski kodovi koji bi se koristili u obrazovnom procesu.

Projektni tim

Mirko Orlić (voditelj)

- koordinacija rada na projektu
- definiranje koncepcije i sadržaja www stranica

Ivica Vilibić

- operativno vođenje projekta
- dizajn, definiranje koncepcije i izrada sadržaja www stranica
- komunikacija s korisnicima

Ljerka Vilibić

- dizajniranje i izrada html koda
- izrada grafike

Mira Pasarić

- izrada programskog koda MATLAB aplikacija

Zoran Pasarić

- izrada uvoda u MATLAB te grafike i animacija MATLAB aplikacija

Goran Strinić

- savjetnik za dizajn web sučelja