Poplavljivanje obalnih područja

Zašto se javljaju izuzetno visoke razine mora? Što su to uspori, seši? Zašto se javljaju sezonske i višegodišnje promjene razine mora?

Tsunami

Kako nastaju potresni valovi? Kojom brzinom se šire i zašto su opasni u obalnom području? Kakvih sve valova ima u moru?

Cvjetanje mora

Koji su preduvjeti pojačanom rastu alga u moru? Zašto se javljaju u nakupinama? Pod kojim se uvjetima nakupine raspršuju i nestaju?

Efekt staklenika i porast razine mora

Što je to efekt staklenika? Kako se porast temperature zraka odražava na procese u moru? Da li su promjene prirodne ili antropološke? Kakva su predviđanja u sljedećih stotinu godina?

El Niño

Što je El Niño i La Niña, pod kojim uvjetima se pojavljuju? Kakav je utjecaj El Niña na dinamičke procese u oceanima? Koliko utječe na klimu u svijetu?

Havarije tankera i širenje naftnih mrlja

Zbog čega se šire naftne mrlje iz tankera? Kako nastaju struje u moru? Zašto su valovi opasni za brodove? Zbog čega se javljaju i koliki mogu biti?

Iskorištavanje energije iz mora

Kako se može dobiti energija iz mora? Kakve su mogućnosti njezinog iskorištavanja? Gdje su najveće plimne oscilacije?

TEČAJ FIZIČKE OCEANOGRAFIJE

Tečaj fizičke oceanografije zamišljen je kao prikaz odabranih novinskih vijesti vezanih za fiziku mora, tumačenje uzroka dokumentiranih pojava kao i objašnjenje osnovnih oceanografskih procesa i pojmova.

Zahvale