MATRICE, VEKTORI I RAČUNSKE OPERACIJE

 

Kako je već rečeno, osnovni objekt u Matlabu je matrica, tj. pravokutna tablica brojeva koja se izravno zadaje kao niz brojeva u uglatim zagradama. Pri tom se retci razdvajaju točka-zarezom, a elementi unutar retka bjelinom (ili zarezom). Npr: 

 

 

zadaje matricu reda 3 × 5 od 3 retka i 5 stupaca, koja bi se u matematici pisala s: 

 

 

Snaga Matlaba nalazi se u velikim mogućnostima manipulacije matricama. Npr.: 

Navedimo još neke, vrlo korisne funkcije za rad s matricama: 

Osnovne računske operacije prirodno se vrše nad matricama i vektorima. Pri tom razlikujemo operacije koje se vrše prema pravilima matrične algebre (kratko "u matričnom smislu"), te operacije koje se vrše po elementima (kratko "u smislu polja", engl. array). Oznake su sljedeće

 

 

Zbrajanje (oduzimanje) u matričnom smislu, istovjetno je zbrajanju (oduzimanju) po elementima. 

 

 

Množenje u matričnom smislu je definirano ako se broj stupaca prev matrice podudara s brojem redaka druge matrice: 

 

 

Matrično dijeljenje zapravo znači množenje s inverznom matricom, odnosno rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Obzirom da množenje matrica, za razliku od skalara nije komutativno, razlikujemo moženje inverznom matricom s lijeva i s desna. 

 

 

Potenciranje u smislu matrica je definirano za kvadratne matrice.

Operacije u smislu polja, definirane su na prirodan način za operande (matrice) istog reda, ili ako je jedna od njih skalar. Na primjer: 

 

 

rezultira greškom, budući da matrica a nije kvadratna.

U Matlab su kao interne ugrađene sve elementarne, te mnoge specijalne matematičke funkcije. Sve su definirane u punoj matematičkoj općenitosti u kompleksnoj ravnini, a primjenjene na matricu djeluju po elementima. Npr.