LOGIČKI I RELACIJSKI OPERATORI

 

Osnovni logički, te relacijski operatori u Matlabu popisani su u sljedećoj tablici. 

 

 

Poput osnovnih računskih operacija, i oni su u Matlabu poopćeni na matrice, pri čemu se svaka numerička vrijednost različita od nule smatra istinom, dok je nula laž. Promotrimo logički izraz x = (a<b), pri čemu su a i b matrice ili skalari. Vrijednost izraza x je opisana sljedećom tablicom: 

 

 

Na primjer: 

 

 

Ista pravila vrijede i za logičke operatore. Kako će kasnije biti vidljivo iz primjera, kombiniranje matrica s relacijskim i logičkim operatorima omogućava vrlo učinkovit rad s podacima. Ipak, postoji potreba za nekim posebnim logičkim funkcijama, čija imena obično počinju upitnom riječi is. Neke su navedene u sljedećoj tablici. 

 

Na primjer: 

 

 

Najuže povezana s logičkim i relacijskim operatorima je važna i često korištena funkcija find

X = find(A) 
daje vektor indeksa X, onih elemenata (logičkog) vektora A koji nisu nula, tj. koji su istiniti
Naredba se koristi ako je potrebno iz vektora izdvojiti ili pak promijeniti sve elemente koji udovoljavaju nekom uvjetu. Izdvojimo na primjer sve elemente koji su između -3 i 2:

 

 

Obratite pažnju da je argument funkcije find logički vektor dobiven logičkim operatorom & iz dvaju logičkih vektora dobivenih, pak, relacijskim opratorom <=. Izdvojimo nađene elemente u zaseban vektor: 

 

 

Zamijenimo nađene elemente unutar A dvostrukim, negativnim vrijednostima: 

 

 

Sve rečeno vrijedi na isti način i kada se naredba primjeni na na 2-dimenzionalnu matricu, tj. opet se dobiva vektor indeksa onih elemenata matrice koji su različiti od nule, s tim da se koristi jednodimenzionalno indeksiranje, kako je već bilo objašnjeno. Na primjer: