MJERENJA MORSKIH STRUJA

 

Direktna mjerenja morskih struja zasnivaju se dva osnovna principa:

Langrangeovska mjerenja struja se obavljaju pomoću plutajućih driftera (plovaka) koji mogu biti površinski i dubinski. U određenom vremenskom intervalu drifter određuje svoj položaj pomoću nekog satelitskog navigacijskog sustava (npr. GPS-a), te odašilja signal prema satelitu, označavajući svoju geografsku dužinu i širinu u određenom trenutku. Spajanjem slijeda podataka dobija se putanja (trajektorija) driftera u moru.

 

Shema površinskog driftera (lijevo) i fotografija u moru (desno).

 

Eulerijanska mjerenja struja uključuju metode koje omogućavaju određivanje smjera i brzine struje u nekoj točki. Smjer i brzina struja se mjere strujomjerom, pri čemu se instrument sidri na određenoj poziciji (autonomni strujomjeri) ili se postavlja na brod (tzv. brodski strujomjeri). Jedan od pionirskih instrumenata konstruirao je V. W. Ekman, a sastojao se od rotora koji je pomoću brojčanika mjerio brzinu te krila i kompasa koji su određivali smjer struje. Noviji klasični strujomjeri rabe isti princip mjerenja, no podaci se pohranjuju na magnetske trake ili memorijske jedinice. Drugačiji princip mjerenja struja imaju tzv. Dopplerovi strujomjeri – ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) – koji odašiljaju zvučne valove te mjere pomak u frekvenciji vala reflektiranog od gibajućih čestica morske vode. Koristeći više valnih zraka u različitim smjerovima, moguće je odrediti brzinu i smjer struja u više desetaka slojeva u moru, zavisno o frekvenciji odašiljanog signala.

Klasični strujomjeri i ADCP-ovi mogu autonomno mjeriti morske struje od 1 do 6 mjeseci, te se nakon toga vade iz mora, očitavaju zapisi te obrađuju izmjereni podaci. Strujno polje je također moguće dobiti i iz satelitskih mjerenja razine mora, primjenjujući geostrofičku aproksimaciju koja vrijedi za većinu procesa u otvorenim oceanima.

 

Mjerenja Ekmanovim strujomjerom 1922. godine ispred Aljaske (preuzeto iz NOAA Photo Library).

 

Klasični strujomjer AANDERAA RCM-7, zajedno sa smjerokazom (krilom) i kućištem s rotorom.

 

Dopplerov strujomjer AANDERAA RCM-11 u betonskom kućištu (mjerenja na morskom dnu) te na vertikalnom konopu (mjerenja u vodenom stupcu).

 

Postavljanje...

 

... i vađenje ADCP strujomjera u "barny" betonskoj zaštiti u okviru EACE projekta ispred Dugog otoka.  

Vezane stranice projekta