ŠTO UZROKUJE ŠIRENJE NAFTNIH MRLJA?

 

Naftne mrlje, kao i razni drugi polutanti, transportiraju se na velike udaljenosti djelovanjem morskih struja i miješanjem. Jednom kada dospiju na površinu, što je rezultat uzgona zbog manje vlastite gustoće od gustoće mora, naftna mrlja se širi i povećava zbog sila napetosti i difuzije, kao i zbog horizontalnog smicanja nastalog zbog prostorne promjenjivosti samog strujanja. Horizontalne morske struje nastaju pod utjecajem nekoliko čimbenika:

  1. tangencijalne napetosti zbog djelovanja vjetra (tzv. vjetrovne struje)
  2. horizontalne promjenjivosti tlaka u moru (tzv. gradijentske struje), te
  3. plimotvorne sile (tzv. plimne struje ili struje morskih dobi)

Osim generirajućih sila, na svojstva horizontalnog strujanja u morima utječe i relaksirajuća sila trenja, kako na rubovima mora tako i unutar mora između samih čestica vode. Zbroj generirajućih i relaksirajućih sila, te Coriolisove sile koja je uzrokovana rotacijom sustava vodenih masa, definiraju gibanja u moru u prostoru i vremenu.

Podalje od obale i rubnih područja mora i oceana, dominirajuće sile su sila gradijenta tlaka i Coriolisova sila. Ove dvije sile u horizontalnoj ravnini kod stacionarnog gibanja definiraju geostrofičke struje, čije je relativne vrijednosti moguće izračunati pomoću podataka temperature i saliniteta.

Direktan prijenos tvari i polutanata u vertikalnoj ravnini odvija se zbog djelovanja vertikalnih promjena gustoće i uzgonske sile. Na velikim prostornim ljestvicama javljaju se također i procesi uviranja i poniranja (upwelling i downwelling) koji su posljedica djelovanja horizontalnih sila i sačuvanja mase, dok se na manjim prostornim ljestvicama javljaju vertikalna gibanja pod utjecajem procesa difuzije i nestabilnosti kod vertikalne razdiobe gustoće.

 

   Više o morskim strujama u oceanima

 

   Više o morskim strujama u Jadranu

 

   Kako se mjere morske struje