STRUJE U OCEANIMA

 

Struje u oceanima, kao i u atmosferi, dominantno su uzrokovane razlikom u temperaturi mora između polarnih i ekvatorskih područja te vjetrom. Stoga one prenose toplinsku energiju meridionalno, no zbog postojanja kopnenih područja te zbog djelovanja Coriolisove sile, značajan prijenos toplinske energije odvija se i zonalno.

Glavni sustavi površinskih struja u oceanima posljedica su termohaline cirkulacije i djelovanja vjetra na površinu mora. Tako se u ekvatorskom području javljaju Sjeverna i Južna ekvatorska struja kao posljedica puhanja pasatnih vjetrova. U umjerenim geografskim širinama Atlantskog i Tihog oceana strujni sustavi su određeni toplim istočnim strujama (Golfska struja, Kuroshio) te hladnim polarnim strujama (Labradorska struja, Oyashio). Razdioba toplih i hladnih struja u tom području, preko evaporacijskih procesa i prijenosa topline i mase između mora i atmosfere, bitno utječe na klimatske karakteristike okolnih kopnenih područja. Slični sustavi se nalaze i na južnoj polutci, osim u području Antarktika gdje se, zbog komunikacije među oceanima, javlja stalna Antarktička cirkumpolarna struja.

 

Površinske struje u oceanima (puna linija - tople struje, crtkana linija - hladne struje).

 

Dubinska cirkulacija u oceanima isključivo je rezultat termohaline dinamike. Naime, ohlađena gusta voda, nastala u području sjevernog Atlantika i i uz obale Antarktika, tone zbog vertikalne nestabilnosti u duboke i pridnene slojeve, širi se u ostale dijelove oceana, te se miješa sa starim vodenima masama. Dio dubokih voda biva uzdignut na površinu procesima uviranja u nižim geografskim širinama, te se dalje giba u sklopu površinskih struja sve do područja ohlađivanja i tonjenja vodenih masa.

 

Kruženje vodenih masa u svjetskom strujnom prstenu ("global conveyor belt“).

 

Vezane stranice projekta