KOMPONENTE BILANCE VODE NA POVRŠINI MORA

 

Bilanca vode na površini mora W (u literaturi se još naziva i protok mase) uključuje doprinose sljedećih komponenata

 

 

gdje P predstavlja iznos oborine (precipitacije), R riječne dotoke te E stopu isparavanja (evaporacije). Na otvorenom moru i oceanima riječni dotoci nisu značajni, te je njihov jači utjecaj ograničen na obalna područja i zatvorene bazene. Bilanca vode u oceanima direktno je povezana sa salinitetom u površinskom sloju, dok u obalnim područjima i zatvorenim bazenima koji nemaju izraženu komunikaciju s otvorenim morima (npr. u Jadranu i Mediteranu) bitno utječe i na promjene morske razine.

 

Zonalno usrednjeni profil isparavanja i oborine, te veza saliniteta s bilancom vode na površini mora.

 

Srednja godišnja oborina u razdoblju 1946-2003.

 

Stopa evaporacije predstavlja količinu vode prenesene iz mora (tekuće agregatno stanje) u atmosferu (plinovito agregatno stanje) u određenom vremenskom intervalu. Računa se iz evaporacijskog protoka topline (Qe) pomoću relacije

 

 

gdje je L latentna toplina isparavanja (~ 2.5 x 106 J/kg), a r0 gustoća mora (~ 1000 kg/m3).
Stopa isparavanja, kao i evaporacijski protok topline, ovisna je o više parametara:

  1. o relativnoj vlažnosti zraka - manje zasićen zrak može primiti više vlage,
  2. o temperaturi zraka - topliji zrak može primiti više vlage,
  3. o temperaturi mora - toplije more može osloboditi više vodene pare, te
  4. o brzini vjetra - jači vjetar odnosi više vlage s površine mora u više slojeve atmosfere.

Oborina predstavlja prijenos tekuće i krute vode iz atmosfere u more ili na kopno u određenom vremenskom intervalu. Direktno se mjeri na kišomjernim postajama, no na žalost velika područja svjetskih oceana nisu pokrivena ovakvim mjerenjima. Stoga procjene ovog parametra, bez obzira što su točnije od procjena stopa isparavanja, nisu zadovoljavajuće preciznosti u pojedinim područjima.

Riječni dotoci predstavljaju komponentu bilance voda koju je moguće vrlo precizno odrediti, no njezin utjecaj je uglavnom ograničen na obalna i zatvorena područja, gdje mogu bitno mijenjati termohalina svojstva te cirkulaciju.  Stoga i razlikujemo bazene dilucije, u kojima su riječni dotoci i oborina veći od evaporacije (W>0), od bazena koncentracije za koje vrijedi obrnuto (W<0).

Ukupni iznosi pojedinih komponenata bilance vode u svjetskim morima iznose:

Isparavanje (E) = 440 x 103 km3/god
Oborina (P) = 411 x 103 km3/god
Riječni dotoci (R) = 29 x 103 km3/god

 

Više o bilanci vode na površini Jadrana

 

Vezane stranice projekta