KLIMATSKE ANOMALIJE, FLUKTUACIJE I TRENDOVI

 

Klimatske promjene mogu se odvijati u kraćim i duljim vremenskim razdobljima. U slučaju da pojedini atmosferski ili oceanografski parametar posjeduje izrazito višu ili nižu vrijednost od uobičajene (srednje) vrijednosti u višedekadnom (npr. 30-godišnjem) razdoblju, govorimo o klimatskoj anomaliji odnosno klimatskom odstupanju. Takvo odstupanje predstavlja npr. odstupanje površinske temperature mora u Tihom oceanu za vrijeme izrazitog El Niña 1997/1998. godine. Ako se odstupanje od srednjeg stanja odvija u dužem razdoblju, npr. nekoliko godina, pa se nakon povratka u srednje stanje opet odvija odstupanje itd., riječ je o klimatskim fluktuacijama oko srednjeg stanja.

Višedekadne i višestoljetne fluktuacije nazivamo i klimatskim varijacijama, dok klimatski trendovi predstavljaju stalnu i konstantnu promjenu klimatskog stanja u vremenu. Zapravo, klimatske trendove je vrlo teško odrediti, obzirom da se mjerenja raznih meteoroloških i oceanografskih parametara odvijaju tek u zadnjih nekoliko stotina godina, pa je stoga trendove teško izdvojiti od upliva klimatskih varijacija. Primjerice, satelitska mjerenja svojstava mora obavljaju se tek u zadnjih dvadesetak godina, pa je računanje klimatskih trendova podložno utjecaju klimatskih varijacija i fluktuacija, pa čak i anomalija.

Klimatska svojstva pojedinog područja su definirana srednjim stanjem i srednjim odstupanjem odnosno varijancom. Primjerice, ako povećamo srednju vrijednost temperature zraka zadržavajući varijancu, tada će se učestalost pojavljivanja vrućih i ekstremno vrućih dana bitno povećati. Ako mijenjamo samo varijancu, povećavamo broj vrućih i hladnih dana. No, najveća promjena će se dogoditi ako istovremeno povećamo temperaturu i njezinu varijancu, što je najvjerojatnija projekcija klimatskih promjena u sljedećih stotinjak godina. Tada će se broj ekstremno vrućih dana bitno povećati, te za posljedicu imati vjerojatne promjene biljnog i životinjskog svijeta u tom području, kao i migracije ljudi prema područjima manje zahvaćenim klimatskim promjenama.

 

Shematski prikaz promjene klimatskih svojstava u slučajevima promjene srednje klime, srednjeg odstupanja kao i oba klimatska parametra.

 

Vezane stranice projekta