KLIMATSKE PROMJENE U ATMOSFERI

 

Klimatske promjene u atmosferi očituju se kroz promjenu raznih meteoroloških parametara (temperatura, oborina, zračenje) u dužem vremenskom razdoblju. Ove promjene klime, varijacije i kolebanja mogu se događati na globalnoj ljestvici, no globalne klimatske promjene različito se manifestiraju na različitim područjima.

Analizom povijesnih mjerenja i raznih paleontoloških zapisa, ustanovljeno je da je prije nešto više od deset tisuća godina na Zemlji vladalo tzv. ledeno doba, s prosječnom temperaturom Zemlje za desetak stupnjeva nižom od današnje. Nakon toga došlo je do naglog porasta temperature i otapanja ledenjaka, a u zadnjih tisuću godina trend temperature je blago negativan. Iznimka je zadnjih stotinjak godina, kada se opaža nagli porast temperature zraka, povezan s pojačanom emisijom stakleničkih plinova antropogenog porijekla. Tako se pet najtoplijih godina od početka mjerenja pojavilo baš u posljednjoj dekadi, dok je porast temperature u zadnjih stotinjak godina iznosio oko 1oC. Naravno, ovakve promjene su imale utjecaj na promjene u dinamici oceana, a naročiti problem je postao globalni porast razine mora.

Globalne klimatske promjene mogu prostorno jako varirati. Tako su trendovi porasta temperature u zadnjih tridesetak godina najizraženiji nad dijelovima Europe i Azije, dok se nad pojedinim dijelovima oceana uočava blagi negativni trend. No, moguće je da se zbog promjena u cirkulaciji atmosfere i mora trendovi nad pojedinim područjima obrnu ili pojačaju, pa je nezahvalno prognozirati ponašanje atmosfere u višedekadnom ili višestoljetnom razdoblju. Ipak, najvjerojatniji scenarij jest globalni porast temperature zraka od oko 3ºC u sljedećih stotinjak godina, što bi moglo dovesti do značajnih regionalnih klimatskih poremećaja, promjena u načinu života pa čak i migracija stanovništva prema umjerenim klimatskim područjima.

 

Kretanje usrednjene temperature zraka na sjevernoj polutci u zadnjih tisuću godina.

 

Mjereni trendovi temperature zraka u razdoblju od 1976. do 2000. godine. Crveni kružići predstavljaju porast, a plavi pad temperature, dok je veličina kružica proporcionalna iznosu trenda.

 

Predviđanja porasta temperature zraka za različite scenarije emisije stakleničkih plinova.

 

Vezane stranice projekta