MJERENJA POVRŠINSKIH VALOVA

 

Karakteristične veličine koje definiraju svojstva površinskih valova uzrokovanih vjetrom jesu značajna visina vala, period i smjer širenja vala. Instrument kojim se in-situ obavljaju mjerenja valnih karakteristika je valomjer ili ondograf. Valomjer se sastoji od plutače na kojoj se nalazi odašiljač, s kojega se mjereni signal odašilja na prijemnik odnosno registrator. Plutača se sidri na mjestu gdje želimo mjeriti valne karakteristike, dok se prijemnik nalazi obično na kopnu. Unutar plutače postavljen je vertikalni akcelerometar, koji mjeri ubrzanje nastalo zbog vertikalnog pomaka plutače. Ovakav sustav mjeri valnu visinu i period, dok se smjer napredovanja valova može odrediti ako plutača posjeduje tri ortogonalna akcelerometra.

 

Mjerna plutača s odašiljačem i prijemna stanica valomjera tvrtke DATAWELL.

 

Plutača valomjera u moru.

 

Mjerenja valova moguće je obavljati pomoću satelita. Mjerenja se obavljaju pomoću radarskog visinomjera, pri čemu se mjeri jačina dolaznog signala u odnosu na odašiljani. Ovaj omjer je ovisan o hrapavosti morske površine, koja je opet definirana karakteristikama površinskih valova. Na taj način određujemo valnu visinu, dok se smjer napredovanja vala određuje koristeći više odašiljanih zraka te mjereći pomake u reflektiranom valu nastale zbog gibanja valova u određenom smjeru.

 

Vezane stranice projekta