KLIMATSKE PROMJENE U MORU

 

Klimatske promjene u moru su posljedica klimatskih promjena u atmosferi, promjena u geotektonici i drugih svojstava morskog dna te drugih procesa koji djeluju na kinematičke i dinamičke karakteristike mora. Klimatske promjene se očituju u termohalinim svojstvima, kako površinskog sloja zbog promjena u bilanci topline i mase na površini mora, tako i dubokih slojeva zbog promjena u kvalitativno-kvantitativnim svojstvima nastajanja i poniranja dubokih vodenih masa. Nadalje, događaju se promjene u cirkulaciji oceana i okrajnjih mora, koja su posljedica kako promjena termohalinih svojstava tako i promjena djelovanja vjetra na površinu mora.

Zagrijavanje oceana, opaženo u zadnjih stotinjak godina, dovelo je do promjena kemijskih i bioloških svojstava mora, primjerice do migracija riba iz jednog područja u drugo. Jedna od značajnih posljedica zagrijavanja oceana kao i promjena drugih parametara na rubu mora, jest globalni porast razine mora, koji je u zadnjih stotinjak godina uočljiv na mjerenjima mareografskih postaja. Porast razine mora jest primarno rezultat zagrijavanja gornjeg sloja oceana, no značajan je doprinos i topljenje ledenjaka i arktičkog leda. Nažalost, zbog nedostatka mjerenja većine bitnih oceanografskih i meteoroloških parametara, kao i kvantificiranja ljudskog utjecaja i emisije stakleničkih plinova, te nemogućnosti preciznih predviđanja numeričkim modelima za duža klimatska razdoblja, javlja se značajna greška pri određivanju projekcija klimatskih promjena u budućnosti. Ipak, prema sadašnjim predviđanjima Međuvladinog savjeta za klimatske promjene (Intergovernmental Panel for Climate Change – IPCC), najvjerojatniji je porast srednje globalne razine mora od 40 do 50 cm u slijedećih stotinjak godina. Naravno, ove promjene bi se trebale jače osjetiti u pojedinim područjima, dok bi neka područja bila pošteđena drastičnih klimatskih promjena.

 

Komponente globalnih promjena razine mora u 20. stoljeću.

 

 

Kretanje debljine najvećih svjetskih ledenjaka u zadnjih petstotinjak godina.

 

Projekcije porasta svjetske razine mora načinjene prema različitim scenarijima emisije stakleničkih plinova.

 

Projekcija porasta svjetske razine mora zbog termalnog širenja morskog stupca u slučaju udvostručenja (gore) ili učetverostručenja (dolje) koncentracije CO2.

 

Vezane stranice projekta