SEZONSKE I VIŠEGODIŠNJE PROMJENE RAZINE MORA

 

Sezonske promjene u moru posljedica su djelovanja atmosferskih parametara na sezonskoj vremenskoj ljestvici. Oscilacije razine mora na sezonskoj skali posljedica su prvenstveno steričkog efekta, zatim sezonskih oscilacija bilance vode na površini mora, kao i sezonskih promjena tlaka zraka i vjetra.

Sterički efekt predstavlja pojavu širenja i stezanje stupca mora pod utjecajem sezonskog hoda zagrijavanja i hlađenja površinskog sloja, odnosno sezonskih promjena u bilanci topline na površini mora. Naime, tijekom ljetnih mjeseci unos toplinske energije u more je maksimalan te kao posljedicu ima porast razine mora i pojavu maksimuma u jesenskim mjesecima, dok je ohlađivanje izraženo tijekom zimskih mjeseci što ima za posljedicu stezanje stupca mora. Ovaj efekt je značajniji u područjima s izraženim sezonskim hodom bilance topline na površini mora, odnosno u područjima s izraženim razvojem sezonske termokline, što je karakteristika umjerenih geografskih širina.

 

Srednja amplituda sezonskih oscilacija razine mora, mjerena pomoću satelita.

 

Sezonske i višegodišnje promjene razine mora mjerene na mareografskoj postaji Kushimoto u Japanu.

 

Promjene srednje razine Sredozemnog mora mjerena pomoću satelita. Najjači signal u zapisu potječe od sezonskih promjena steričkog širenja stupca mora.

 

Promjene razine mora na višegodišnjoj skali su posljedica klimatskih fluktuacija općenito, npr. u tlaku zraka i vjetru, u površinskim protocima topline i mase, u promjenama cirkulacije u moru i drugo. Na klimatskoj vremenskoj skali promjene razine mora su posljedica steričkog širenja stupca mora, topljenja odnosno stvaranja ledenjaka i polarnih kapa te tektonski uzrokovanih vertikalnih pomaka tla. Ovdje je aktualan problem globalnog porasta razine mora koji je u zadnjih 100 godina procijenjen na 18 cm, a posljedica je klimatskih promjena u toplinskoj bilanci atmosfere koje su dijelom rezultat ljudskog djelovanja na okolinu.

 

Srednje rujanske anomalije razine mora u razdoblju od 1993. do 1998. godine mjerene pomoću satelita.

 

Srednje godišnje razine mora mjerene na izabranim mareografskim postajama u Europi koje posjeduju duge nizove mjerenja. Uočljiv je porast razine mora kao posljedica globalnih klimatskih promjena.

 

 Više o sezonskim i višegodišnjim promjenama razine Jadranskog mora

 

Vezane stranice projekta