ŠTO UZROKUJE KLIMATSKE PROMJENE?

 

Klimatske promjene u Zemljinoj biosferi posljedica su promjena odnosa pojedinih komponenti biogeokemijskog ciklusa, uzrokovanih promjenama astronomskih parametara (npr. precesija Zemljine osi perioda 22000 godina), naglim značajnim događajima (npr. pad meteorita), promjenama u Zemljinoj unutrašnjosti (rezultat toga je preraspodjela kopnenih i vodenih masa) te u posljednje vrijeme djelovanjem čovjeka na okoliš (antropogene promjene).

Prirodne klimatske promjene u sustavu atmosfera-more posljedica su promjena na njihovim granicama: u dolaznom Sunčevom zračenju, evaporaciji i drugim toplinskim komponentama, promjena u režimu vjetrova i atmosferske cirkulacije itd. Pri tome važnu ulogu imaju staklenički plinovi, a najviše ugljični dioksid CO2. Razlog tome je da on ima visok koeficijent apsorpcije odlaznog Zemljinog zračenja, a uz to ga more može primiti mnogo više od atmofere, ublažavajući njegov utjecaj na atmosferske klimatske promjene. Stoga je uloga ovog plina vrlo bitna u budućim projekcijama klimatskih promjena u moru i atmosferi.

 

Jednostavna shema komponenti biogeokemijskog ciklusa koje sudjeluju u klimatskim promjenama.

 

   Više o klimatskim promjenama u atmosferi

 

   Više o klimatskim promjenama u moru