PLIMNE OSCILACIJE U JADRANU

 

Plimne oscilacije u Jadranu su uglavnom mješovitog tipa, osim u području ispred Zadra gdje su prevladavajuće dnevne oscilacije, zbog blizine amfidromijske točke poludnevnih harmonijskih komponenata. Ukupan raspon plimnih oscilacija kreće se od oko 30 cm u južnom Jadranu do oko 120 cm u Tršćanskom zaljevu, dok srednje dnevne amplitude iznose 22 cm u Dubrovniku, 23 cm u Splitu, 25 cm u Zadru, 30 cm u Bakru te 47 cm u Rovinju. Karakteristike plimnog signala dobijene su harmonijskom analizom podataka sakupljenih na mareografskim postajama u dugom vremenskom razdoblju, kao i pomoću numeričkih modela širenja plimnog signala.

 

Karakteristike glavne poludnevne M2 i dnevne K1 plimne komponente, određene na osnovi mareografskih mjerenja.

 

Amplitude i faze plimnih komponenata M2, S2, K1 i O1, modeliranih trodimenzijskim numeričkim modelom.

 

U Jadranu je značajno sedam harmonijskih komponenata, četiri poludnevne (M2, S2, K2 i N2) i tri dnevne (K1, O1 i P1). Njihove amplitude i faze su dane u tablici za pojedine luke na hrvatskoj obali Jadrana, te je pomoću njih moguće načiniti prognozu morskih mijena za bilo koje buduće razdoblje. Na www stranicama projekta Morske mijene i razina Jadrana on-line nalazi se prognoza jadranskih morskih mijena u narednih sedam dana. 

 

Amplitude (H) i faze (g) značajnih plimnih komponenata za neke hrvatske luke (Hidrografski institut, 1973):

 

Luka   M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1
Rovinj H (cm) 19.30 10.78 2.99 3.08 16.35 5.04 5.25
g (º) 271.5 280.1 263.8 269.9 71.8 57.9 68.4
Bakar H (cm) 10.57 5.47 1.98 1.53 13.77 4.07 4.64
g (º) 236.7 241.6 246.9 231.8 63.1 51.6 51.7
Mali Lošinj H (cm) 7.86 4.52 1.30 1.41 13.20 4.48 4.36
g (º) 239.9 244.8 243.9 231.7 64.5 49.1 61.5
Zadar H (cm) 6.11 3.23 0.98 0.83 13.44 4.15 4.44
g (º) 229.7 226.4 241.7 219.5 62.7 55.7 52.5
Split H (cm) 7.95  5.58 1.38 1.64 8.82 2.69 2.90
g (º) 129.0 130.8 125.6 124.1 55.9 47.5 51.8
Vis H (cm) 7.35 5.16 1.30 1.23 7.89 2.38 2.73
g (º) 107.0 110.89 103.6 112.9 56.4 42.3 49.2
Dubrovnik H (cm) 9.28 5.76 1.68 1.65 5.19 1.90 1.69
g (º) 115.1 120.4 110.6 115.7 62.4 47.3 60.2

 

Razvoj plimnih oscilacija u Jadranu se obično opisuje pomoću komponenata s najvećom amplitudom M2 i K1, dok su svojstva ostalih poludnevnih komponenata slična s M2, a dnevnih komponenata s K1. Karakteristika poludnevnih komponenata je kruženje oko amfidromijske točke koja je smještena otprilike na pola puta između Ancone i Šibenika, a u kojoj su amplitude vrlo male. Idući od amfidromijske točke prema sjevernom Jadranu amplitude naglo rastu, a najviše vrijednosti poprimaju unutar Tršćanskog zaljeva (komponenta M2 postiže vrijednosti do 26 centimetara). Od amfidromijske točke prema južnom Jadranu amplitude također rastu, te postižu najveće vrijednosti između Pelješca i talijanske obale, no one iznose manje od polovine najvećih vrijednosti u sjevernom Jadranu.

Dnevne komponente se šire od hrvatske obale prema talijanskoj, a njihova amplituda kontinuirano raste od južnog Jadrana prema sjevernom. Amplituda komponente K1 iznosi od 5 cm u Dubrovniku do 18 cm unutar Tršćanskog zaljeva.

 

Vezane stranice projekta