SEZONSKE I VIŠEGODIŠNJE PROMJENE RAZINE JADRANA

 

Sezonske oscilacije razine mora u Jadranu su primarno uzrokovane steričkim širenjem stupca mora zbog izrazitog sezonskog hoda bilance toplinskog zračenja na površini. Osim toga, velik utjecaj ovdje ima i sezonski hod tlaka zraka i vjetra, koji udruženi mijenjaju razinu mora s barometarskim faktorom od oko -2 cm/hPa. Naposljetku, sezonske promjene razine Jadrana su posljedica i promjena bilance vode na površini mora. Srednja amplituda sezonskih promjena razine mora iznosi oko 6 cm, no podložna je velikoj međugodišnjoj promjenjivosti.

 

Godišnji hod srednje razine mora i tlaka zraka te odnosa njihovih mjesečnih anomalija (odstupanja od srednjih vrijednosti) u Splitu u razdoblju 1955-2001, kao i ukupna bilanca vode na površini Jadrana.

 

Promjene srednje razine mora na višegodišnjoj skali u Jadranu iznose nekoliko centimetara, te se njihov utjecaj očituje u nemogućnosti preciznog računanja trendova razine mora. Dosadašnja saznanja ukazuju na efekt usporavanja porasta morske razine zbog smanjenja oborina te dotoka slatke vode u Mediteran, kao i zbog promjene cirkulacije i termohalinih svojstava dubokih vodenih masa. Nadalje, vertikalni pomaci tla još nisu određivani u Jadranu, a mogu bitno utjecati na iznos mjerenog trenda razine mora. Stoga su, u svjetlu globalnog problema porasta razine mora i klimatskih promjena, procjene budućih promjena razine mora vrlo neodređene, no sigurno je da će poplavljivanje obalnih područja u sjevernom Jadranu biti višestruko učestalije nego danas.

 

Najviša, srednja i najniža godišnja razina mora mjerena na mareografskoj postaji u Splitu.

 

Procjena učestalosti pojave izuzetno visokih razina mora u Rovinju. Crtkano je naznačena maksimalna izmjerena vrijednost razine mora, koja se pojavljuje jednom u 87 godina, dok bi se u slučaju porasta razine Jadrana od 25 centimetara pojavljivala jednom u 5.4 godine, te jednom u 1.2 godine u slučaju porasta razine Jadrana od 50 centimetara.

 

Vezane stranice projekta