PLIMNE OSCILACIJE U OCEANIMA

 

Plimne oscilacije u oceanima su manje izražene na otvorenom moru. One kruže oko amfidromijskih točaka, koje se najčešće javljaju u središnjim dijelovima oceana, a položaj im je definiran topografijom bazena. Uz obalu amplitude plimnih oscilacija se povećavaju, a najjače oscilacije se bilježe u dugim zaljevima i okrajnjim plitkim morima. Tako se najveća plima i oseka bilježi u zaljevu Fundy u Kanadi (14 m), sjeverozapadnoj Engleskoj (10 m), u zaljevu St. Malo u Francuskoj (10 m), na sjeverozapadnom australskom šelfu (8 m) i u drugim sličnim područjima.

 

Amplitude i faze poludnevne komponente M2 u oceanima. Ucrtan je i smjer širenja plimnog vala.

 

U slučaju kada je period slobodne oscilacije zaljeva sličan periodu plimne komponente, tada se amplitude na zatvorenom kraju mogu drastično povećati. Ekstreman primjer je zaljev Fundy, koji ima period seša od 13 h, vrlo blizak periodu najjače plimne komponente M2 (12.25 h). Osim toga, zaljev ima oblik lijevka u kojem su dubine na ulazu 40 puta manje od dubina na vrhu zaljeva. Stoga mali raspon plimnih oscilacija ispred ulaza u zaljev (oko 0.5 m) biva višestruko povećan prema njegovom kraju (16 m). Nadalje, u pojedinim područjima zaljeva javljaju se izrazito jake plimne struje s brzinama preko 4 m/s. Energija plimnih oscilacija je iskorištena za proizvodnju električne energije u plimnoj elektrani snage 20 MW, što zadovoljava 1 % ukupnih potreba područja Nove Škotske u Kanadi.

 

Dnevna plimna oscilacija na postaji Five Islands u zaljevu Fundy.

 

Fotografija gata u zaljevu Fundy za vrijeme niske vode.

 

U zatvorenim morima koja imaju malu izmjenu vodenih masa s oceanima, plimni signal nije izražen. Primjer zatvorenog mora je Sredozemno more, koje komunicira s Atlantskim oceanom kroz uski Gilbratarski tjesnac. Stoga su plimne oscilacije male u cijelom bazenu (ispod 0.5 m) osim u plitkim područjima zaljeva Gabes u Tunisu te u sjevernom Jadranu, gdje raspon plime i oseke prelazi 1 m.

 

Razdioba amplitude i faze poludnevne komponente M2 u Sredozemnom moru

 

Vezane stranice projekta