ŠTO UZROKUJE CVJETANJE MORA?

 

Cvjetanje mora predstavlja nagli rast fitoplanktona, posebno mikroalga dijatomeja, te nakupljanje njihovih izlučevina i drugog mukoznog (polisaharidnog) materijala, otopljenog ili u koloidalnog stanju,  koji započinje u proljeće kada dolazi do zagrijavanja površinskog sloja mora te pojačanih procesa fotosinteze. Dijatomeje ili alge kremenjašice se u doba razmnožavanja obaviju sluzavim omotačem od glikoproteina, a u kasno proljeće kod nekih vrsta taj omotač postaje jako gust. U to vrijeme dotok kratkovalnog Sunčevog zračenja u more je najveći, pa su stoga i procesi fotosinteze, te rast i bujanje algi izraženi u slučaju lijepog vremena. Kako napreduje fotosinteza (proces kojim biljke uz pomoć hranjivih soli, CO2, Sunčeve energije i vode stvara organske spojeve tj. hranu i kisik), stvaraju se mjehurići kisika koji podižu masu na površinu. Upravo te nakupine se primijećuju na površini mora, te mogu zahvatiti veće područje i biti prenešene pomoću morskih struja do obalnih područja.

No zapravo veći problem nastaje njihovim tonjenjem tijekom noćnih sati. Tada bakterije razgrađuju organsku tvar trošeći kisik, stoga može doći do njegovog nestanka u pridnenom sloju, tj. anoksije što za posljedicu ima umiranje svih oblika života na dnu mora, a kobna može biti i za pokretne ribe.

Cvjetanje mora se najčešće javlja u sjevernom Jadranu, u kojemu je strujanje u ljetnim mjesecima slabo izraženo. Osim toga, postoji izrazito visoka stratificiranost stupca mora zbog naglog zagrijavanja površine mora te zbog razlijevanja slatke i stoga manje guste vode rijeke Po u tankom površinskom sloju. Cvjetanje mora je zabilježeno i u srednjem Jadranu, no manjeg intenziteta i trajanja. Stabilnu vertikalnu stratifikaciju može narušiti pojava jakog vjetra koji uzrokuje procese vertikalnog miješanja i konvekcije, te na taj način raspoređuje fitoplankton u cijelom stupcu, a ne u tankom površinskom sloju, onemogućavajući njegovo nakupljanje. Nadalje, vertikalnim miješanjem mora obogaćuju se pridneni slojevi kisikom te sprječava anoksija i pomor bentoskih organizama. Dakle, proces cvjetanja mora se prekida smanjenjem direktnog Sunčevog zračenja zbog oblačnosti ili vertikalnim miješanjem vodenih masa, raspoređujući ukupni fitoplankton u cijeli vodeni stupac.

 

   Više o procesima na granici

 

   Više o vertikalnim procesima

 

   Više o termohalinim svojstvima i parametrima

 

   Više o bilanci topline na površini mora