TERMOHALINA SVOJSTVA SREDOZEMLJA

 

Sredozemno more predstavlja bazen koncentracije, što znači da je ukupna bilanca vode na površini mora u cijelom bazenu negativna. To je posljedica jakog zagrijavanja u središnjim i južnim dijelovima bazena, dok su u tim područjima oborine slabo izražene. Uz to, riječni dotoci su slabo izraženi, osim u području delte Nila, sjevernog Egejskog mora, sjevernog Jadrana te Lyonskog zaljeva.

Stoga je temperatura mora najviša u južnim i istočnim dijelovima Sredozemlja, dok su u sjevernim bazenima i okrajnjim morima temperatura i salinitet niži zbog jakog hlađenja površine u zimskim mjesecima te riječnih dotoka slatke vode. U dubljim slojevima mora temperatura i salinitet su najviši u istočnom Sredozemlju, gdje je i isparavanje najjače te dotok riječnih voda najmanji. Stoga se u tom području, procesima uviranja i vertikalne konvekcije, stvara vrlo slana vodena masa pod imenom Levantinska intermedijarna voda. Vrijednosti saliniteta ove vode prelaze 39 u području nastajanja, a ona se nakon toga širi prema zapadnom Sredozemlju i Atlantskom oceanu, gdje utječe na termohalina svojstva dubokih vodenih masa.

Dinamika Gilbratarskog tjesnaca zorno pokazuje istjecanje Levantinske vode u pridnenom sloju, dok se u površinskom sloju odvija ulazak Sjevernoatlantske površinske vode niskog saliniteta (oko 36), koja slijedi afričku obalu sve do istočnog Sredozemlja, te utječe na svojstva površinskih voda u bazenima kroz koje prolazi. Stoga je salinitet na 50 m dubine najniži uz obale Maroka, Alžira, Tunisa i Libije. Istovremeno, slana Levantinska voda se giba uz sjeverne obale Sredozemlja, te za vrijeme zimskih hladnih prodora biva dodatno ohlađena, postajući vrlo gusta te tonući u duboke slojeve mora. Ovi procesi, zvani procesi duboke konvekcije, najizraženiji su u ciklonalnim vrtlozima u južnom Jadranu i ispred Lyonskog zaljeva, u Rodoskom vrtlogu te u novije vrijeme i u Egejskom moru, te se u takvim područjima formiraju duboke vodene mase Sredozemlja.

 

Jednostavna shema dinamike Sredozemlja.

 

Srednja temperatura Sredozemlja na dubinama od 50 i 800 m.

 

Srednji salinitet Sredozemlja na dubinama od 50 i 800 m.

 

Izmjena vodenih masa u Gilbratarskom tjesnacu (LIW – Levantinska intermedijarna voda, NASW – Sjevernoatlantska površinska voda).

 

Animacija razdioba temperature i saliniteta na Sicilijskom pragu.

 

Vezane stranice projekta