SUSTAVI I PROGRAMI PRAĆENJA STANJA MORA

 

Sustavi praćenja fizičkih i drugih parametara u moru neophodni su za sustavno istraživanje kinematike i dinamike mora i oceana. Sustavi praćenja obuhvaćaju praćenje oceanografskih parametara in-situ metodama na stalnim ili povremenim nepokretnim ili pokretnim postajama, kao i mjerenjima na daljinu (satelitska oceanografija). Sustavi na globalnoj razini služe za praćenje stanja oceana, dok regionalni i lokalni sustavi praćenja nadopunjavaju globalna mjerenja te služe za praćenje obalnih i regionalnih procesa i dinamike.

Na svjetskoj razini krovni program praćenja stanja mora jest GOOS (Global Ocean Observing System). GOOS je rezultat potrebe za koordiniranim i sustavnim praćenjem stanja mora i klimatskih promjena u moru, koji bi se nadopunjavao sa sustavom praćenja vremena i atmosfere - World Weather Watch (WWW). Smisao zajedničkog i sustavnog praćenja mora jest definiranje strategija, projekcija, standarda mjerenja i drugih dokumenata, koji će poslužiti korisnicima i timovima za daljnje razvijanje i implementaciju novih tehnologija, detaljno istraživanje pojedinih dinamičkih procesa na lokalnoj i globalnoj prostornoj ljestvici, te regionalnih implementacija globalnih standarda, tehnologija i sustava praćenja.

Unutar GOOS sustava, organizirani su sustavi praćenja pojedinih zanimljivih parametara ili skupine parametara. Na primjer, globalni sustav praćenja razine mora - GLOSS (Global Sea Level Observing System) - prati promjene globalnih kretanja razine mora, koja je jedan od indikatora općih klimatskih promjena. Naime, promjene razine mora imaju značajan utjecaj na čovječanstvo - čak 2/3 ljudske populacije nalazi se u neposrednoj blizini mora te je izloženo poplavljivanju u slučaju značajnijeg porasta razine mora.

Regionalna implementacija GLOSS-a predstavljaju zgusnute mreže mjernih mareografskih postaja u pojedinom području. Tako ESEAS (European Sea Level Service) predstavlja europsku mrežu praćenja razine mora na mnogo većem broju postaja nego unutar GLOSS-a, dok MedGLOSS (Mediterranean GLOSS) obuhvaća sustav praćenja kolebanja razine Sredozemlja, kao zatvorenog sustava koji nema značajan utjecaj na globalna kretanja razine mora.

 

Logotipovi nekih programa praćenja stanja mora.

 

Vezane stranice projekta